Viden om PR-bureauer hos Visible.dk – Hvad er PR-bureauer?

PR-bureauer rådgiver virksomheders ledelse om deres kontakt til offentligheden.

PR-bureauer skaber gode relationer til de personer og organisationer, som er med til at skabe virksomhedens image i offentligheden. Læs mere om PR her…

PR-bureauer har i høj grad pressen som målgruppe, men også myndigheder, politikere og nøglepersoner i det officielle liv.

PR-bureauer skaber opmærksomhed for alle, der vil ses. Både store og små - og inden for enhver budgetramme.

PR-bureauer findes på alle niveauer, lige fra enmandshæren til verdensomspændende koncerner.

PR-bureauer arbejder med reklamekampagner, grafisk design + identitet, kreativ konceptudvikling, tekst og strategisk pr, og er dermed tæt beslægtet med reklamebureauer, læs mere om reklamebureauer her…og med kommunikationsbureauer

PR-bureauer beskæftiger sig med alle industrier og discipliner, lige fra strategisk rådgivning til praktisk implementering.
forside
 

 Forside

 
  Brugernavn:

  Password
:
   Glemt Password?
 Opret firmaprofil
 Læs betingelserne

   Aktuelle tilbud
   Artikelbase
   Billedbank
   Brugtmarked
   Debat Forum
   Downloads
   Guides
   Farver og Mål
   Jobmarked
   Kalenderen
   Medieinformation
   Medie Jura
   Netradio / Net-TV
   Nyheder / Presse
   Nyheds feeds
   Oplysningen
   Produktkatalog
   Sig din mening
   SMS Marketing
   Tilmeld nyhedsbrev
   Tips og tricks
   Verdens aviser
   Viden Om:

Audio, video og film
Bureauer
Analyse/statistik
Anden reklamevirksomhed
Billedbureauer
Branding
Fotografer
IT-brancheløsning
Kommunikationsbureauer
Konsulenter
MarketingOutsourcing
Mediebureauer
Modelbureauer
Newmediabureauer
Nyhedsbureauer
Patentbureauer
PR-bureauer
Reklamebureauer
Tegnestuer
Videncentre
Vidensnetværk
Vikarbureauer
Webbureauer
Distribution
Efterbehandling
Emballage m. tryk
Events
Formidling
Indretning, inventar
Internet / IT
Kreativ produktion
Kurser, foredrag
Medier
Messer, udstillinger
Pap, papir, plast
Profilreklame
Tryk, print, kopi
Udendørsreklame

ForsideBureauer>PR-bureauer

Viden om PR-bureauer hos Visible.dk – Hvad er PR-bureauer?

PR-bureauer rådgiver virksomheders ledelse om deres kontakt til offentligheden.

PR-bureauer skaber gode relationer til de personer og organisationer, som er med til at skabe virksomhedens image i offentligheden. Læs mere om PR her…

PR-bureauer har i høj grad pressen som målgruppe, men også myndigheder, politikere og nøglepersoner i det officielle liv.

PR-bureauer skaber opmærksomhed for alle, der vil ses. Både store og små - og inden for enhver budgetramme.

PR-bureauer findes på alle niveauer, lige fra enmandshæren til verdensomspændende koncerner.

PR-bureauer arbejder med reklamekampagner, grafisk design + identitet, kreativ konceptudvikling, tekst og strategisk pr, og er dermed tæt beslægtet med reklamebureauer, læs mere om reklamebureauer her…og med kommunikationsbureauer

PR-bureauer beskæftiger sig med alle industrier og discipliner, lige fra strategisk rådgivning til praktisk implementering.

PR er focus på afsenderen

Det bliver stadigt vigtigere i takt med, at produkternes typer, indhold og delkomponenter i stigende grad bliver identiske. Forbrugeren har ofte vanskeligt ved at skelne det ene produkt fra det andet ('det ene kan være lige så godt som det andet'). At fokusere på producenten kan i den sammenhæng er derfor ofte den eneste vej frem, for dermed udnytter man en konkurrenceparameter, som det er let at fortælle gode historier om: Virksomheden. Det gør det lettere at skelne et produkt fra andre produkter, når man nu også har informationer om producenten med i baghovedet.

PR-bureauer producerer materialer som skal igennem nåleøjet hos en redaktør el. lign, og altid har en klar afsender.

PR-bureauer skaber kampagner, der fokuserer på produkt og producent, hvilket skaber mere komplekse associationer hos forbrugeren. Det har den konsekvens, at forbrugeren bedre husker produktet, idet der er flere parametre at huske produktet ud fra. Muligvis får man også fat i flere forbrugere, idet nogle forbrugere vil købe produktet på grund af dets funktionalitet eller den livsstil, der udgør produktets signalværdi, mens man får fat i andre forbrugere i kraft af den holdning som virksomheden har, eller de værdier den står for.

Gennem kampagnen skal virksomhedens værdier og visioner skal præciseres og expliciteres. Her er det PR-branchens primære arbejdsredskaber – analyse og systematik samt den journalistisk formidlingsform – der rigtig kommer til deres ret. Det skyldes, at PR-arbejde i højere grad tager udgangspunkt i afklaringer og formuleringer omkring virksomhedens identitet og ethos.

In-house PR

I de større virksomheder er kommunikationsafdelingerne ofte organiseret som interne pr-bureauer (og bruger fuld intern afregning, hvis der er tale om internationalt arbejdende virksomheder) og er både mand­skabs- og kompetencemæssigt helt på niveau (og ofte også over) med de største herværende pr-bureauer. Derfor er det ikke så underligt, at relationerne til eksterne rådgivere ændrer karakter fra at være, at virksom­heden samarbejder med ét full-service bureau, der løser en bred vifte af op­gaver inden for rammen af en abonnements-aftale til, at virksomheden samarbejder med en flerhed af eks­terne rådgivere, som virk­somheden kan aktivere, når eller hvis den har behov herfor. Mønstret er her, at man samarbejder med den eller de rådgivere, som virksomheden vurderer har spidskompe­tence inden for forskellige områder, hvilket ofte med­fører samarbejde med en håndfuld danske og uden­landske pr-bu­reauer eller kommunikationsrådgivere.

Du skal kontakte et PR-bureau når:

Du vil forbedre og opretholde virksomhedens image

Du vil opnå positiv omtale i medierne

Du vil være synlig i medierne

Du befinder dig i en krisesituation, hvor virksomhedens image står på spil

Du gerne vil nå ud til helt bestemte målgrupper og gerne vil bruge dig selv i processen


[ Tilbage ]

RELATEREDE EMNER


Hvad er reklame?

Hvad er PR?

Hvad er journalister?

 

Hele sætning Alle ord
 


© visible 2004 | dansk-reklameguide.dk