Tips om Skiltning

Du har sikkert selv prøvet at styrte forgæves rundt og irritere dig over, at du ikke kunne finde frem til dit bestemmelsessted. Eller været usikker på, om du nu også var gået rigtigt. Eller ikke turde åbne døren - for hvad nu, hvis du brød forstyrrende ind i f.eks. et møde.

En god skiltning, der tager godt imod dig, får dig derimod til at føle dig velkommen og tryg. Skiltning er næsten en videnskab, hvor man skal tage højde for en lang række ting.

forside
 

 Forside

 
  Brugernavn:

  Password
:
   Glemt Password?
 Opret firmaprofil
 Læs betingelserne

   Aktuelle tilbud
   Artikelbase
   Billedbank
   Brugtmarked
   Debat Forum
   Downloads
   Guides
   Farver og Mål
   Jobmarked
   Kalenderen
   Medieinformation
   Medie Jura
   Netradio / Net-TV
   Nyheder / Presse
   Nyheds feeds
   Oplysningen
   Produktkatalog
   Sig din mening
   SMS Marketing
   Tilmeld nyhedsbrev
   Tips og tricks
   Verdens aviser
   Viden Om:

Audio, video og film
Bureauer
Distribution
Efterbehandling
Emballage m. tryk
Events
Formidling
Indretning, inventar
Internet / IT
Kreativ produktion
Kurser, foredrag
Medier
Messer, udstillinger
Pap, papir, plast
Profilreklame
Tryk, print, kopi
Udendørsreklame
Autoreklame
Baldakiner
Bander
Bannere
Billboards
Busreklamer
Facader
Faner
Flag
Flyreklamer
Markiser
Måtter
Neon
Paraplyer
Parasoller
Presenninger
Skilte m. lys
Skilte u. lys
Stilladsreklame
Taxareklame

ForsideUdendørsreklame>Skilte m. lys

Tips om Skiltning

Du har sikkert selv prøvet at styrte forgæves rundt og irritere dig over, at du ikke kunne finde frem til dit bestemmelsessted. Eller været usikker på, om du nu også var gået rigtigt. Eller ikke turde åbne døren - for hvad nu, hvis du brød forstyrrende ind i f.eks. et møde.

En god skiltning, der tager godt imod dig, får dig derimod til at føle dig velkommen og tryg. Skiltning er næsten en videnskab, hvor man skal tage højde for en lang række ting.

Her får du en liste med gode råd:

Tænk over hvilke signaler, der sendes.

Overvej hvem du skilter for, og tag hensyn til dette i skiltningen.

Skilt enkelt: "KISS - Keep It Simple Stupid".

Sørg for, at læseren ikke falder fra pga. mange logoer, forskellige skrifter eller andet.

Brug piktogrammer og tegninger.

Tjek altid pile en ekstra gang og placér helst pile til venstre i venstre side af skiltet, og pile til højre i højre side af skiltet.

Få skiltene til at passe ind i miljøet, både hvad angår farver og proportioner.

Tænk på fremtidig vedligeholdelse og supplering - skal du f.eks. selv kunne skifte navne, eller vil du benytte en skiltemaler?

1. Send de rigtige signaler

Din skiltning fortæller meget om din virksomhed, så det er vigtigt, at skiltene afspejler det, virksomheden står for, med andre ord: skiltene skal sende de rigtige signaler. Før du vælger din løsning, skal du gøre dig klart, hvad du vil fortælle. Hvis virksomheden er trendsættende, er et moderne glasskilt måske den rigtige løsning. Skilte af høj kvalitet med flot finish fortæller, at din virksomhed leverer produkter eller serviceydelser af en høj kvalitet. Gamle guldbogstaver eller laugskilte fortæller modtageren, at der er tale om en virksomhed med traditioner og historie. En mangelfuld eller dårlig skiltning får dine gæster til at føle sig uvelkomne og utrygge.

2. Tag hensyn til modtageren

Det er vigtigt at tænke over, hvem modtageren er. Har du udenlandske gæster, skal der tages hensyn til dette, og f.eks. et skilt til en øjenlæge skal tage hensyn til svagtseende klienter. Tænk over, om læserne er børn/unge/voksne, om det er danskere/udlændinge eller måske ordblinde. Undgå indforståede forkortelser og ord som læserne ikke forstår. Eksempelvis kan kommuner have en tendens til at kommunikere med sig selv; kun få ved, hvad PPR står for, og en tekst som Personlig Psykologisk Rådgivning er ofte for lang til et skilt, og læseren står af.

3. Gør det enkelt

Ordsprog som: "KISS - Keep It Simple Stupid", "Boring is beautiful" og "Cut the Crap and Make it Simple", kan virke provokerende men siger det hele meget godt og klart. Skilte med enkle budskaber gør det nemmere for gæsterne, og de har lettere ved at reagere på skiltningen. Hvis skiltningen ikke har klare budskaber, bliver læseren hurtigt frustreret eller irriteret. Hvis der er tale om et kontorhus, er det vigtigt at undgå "logoflimmer", som opstår ved en alt for individuel skiltning. Lav en skiltning med en enkel og forståelig tekst. Skal der firmalogoer på, så lad logoerne være en sekundær ting - skiltene skal først og fremmest vise vej og informere. Du skal også sørge for, at der er sammenhæng i skiltningen, så skiftende skrifttyper eller forkerte farver ikke forvirrer.

4. Typografi og læsbarhed

Hvis skiltene er svære at læse, falder brugerne fra - specielt hvis der samtidigt er meget tekst. Vælg derfor altid en typografi, der er stor nok og læsbar. Lad være med at benytte versaler (lutter store bogstaver), det går nemlig ud over læsbarheden. Da versaler alle er lige høje, vil ordene fremstå som "kasser", man er nødt til at stave sig igennem. Benyt i stedet den sædvanlige skrivemåde med stort begyndelsesbogstav.

5. Piktogrammer eller tegninger

Alle kender sætningen: "Billeder siger mere end ord". På skilte kan det samme ofte siges om piktogrammer og simple tegninger. Derfor kan det være en god idé at overveje brugen heraf. Herved kan modtageren orientere sig - uanset sprog og alder. Men husk: tegningerne og piktogrammerne skal være indlysende og kunne forstås ved et enkelt øjekast.

6. Farver og proportioner

Skal skiltene passe til noget, eller måske danne kontrast til det samme? Hvordan er arkitekturen, indretningen, udstillingen, rummet, farverne og proportionerne? Det er vigtigt, at skiltene passer ind i miljøet, så se på omgivelserne før du vælger skiltesystem. Det er et stort projekt at skilte en større bygning, som f.eks. et sygehus eller et rådhus. Her er det især nødvendigt at kende til læseafstand og gæsternes naturlige orienteringsmønster. Såfremt I vil prøve tingene af i praksis, er det en god idé at lave prøver med farver og skrifthøjder, inden den endelige beslutning træffes.

7. Skiltetavler

Det kan være nødvendigt med oversigtstavler. Også her er det vigtigt at gøre det enkelt. Undgå tekster i endeløse baner, men opdel tydeligt og indlæg "pauser" på skiltene. Etageadskillelser markeres f.eks. med en anden farvetone, og der kan indsættes tomme felter til at skabe pauserne. De vigtigste ting kan fremhæves ved at teksten understreges, gøres større, federe eller gives en anden farve.

8. Opdatering og supplering

Ved den løbende vedligeholdelse opstår ofte problemer, som du kan undgå ved at udnævne én skilteansvarlig, dvs. én person, der opdaterer og bestiller supplerende skilte. Derved mindsker du risikoen for, at der sker fejl. Hvis du har behov for at ændre skiltene ofte, så vælg et system, hvor det sker nemt og uden store omkostninger. I tider med fusioner, opkøb, logo- og navneskift er det rart med en fleksibel skiltning. Et ufleksibelt system kan være en billigere investering, men til gengæld et dyrt bekendtskab i længden. Og hvad med fremtidige suppleringer? Sørg for, at leverandøren har suppleringsgaranti på produktet, og at suppleringer kan ske uden lange leveringstider. Såfremt I vælger en specialfarve, f.eks. en firma-farve, er det en god idé at bestille nogle ekstra skilte, netop for at gøre opdateringer hurtige og uden store omkostninger.

9. Hvad er tilladt, og hvad er ikke?

Hvis der skal skiltes udendørs, er det vigtigt at lokalplaner for området overholdes og eventuel tilladelse til skiltningen søges. Måske er der oven i købet en designmanual, som skal overholdes. Er der foruden manualen andre regler, der skal overholdes? Skal udlejere eller naboer spørges? Såfremt du ikke selv ønsker at sørge for evt. godkendelser, så spørg om det er en service, dit skiltefirma kan tilbyde.

10. Holdbarhed, vedligeholdelse og rengøring

Skilte skal vedligeholdes og rengøres. En snusket eller ridset overflade sender nogle dårlige signaler. Når der skal vælges skilte-materialer, er det vigtigt at se på, hvilke påvirkninger skiltene vil blive udsat for, og hvilken vedligeholdelse, de kræver. Det kan være faktorer som vind og vejr, men også hærværk og børn. Man kan ikke sikre sig fuldstændigt mod hærværk, men man skal have det med i sine overvejelser, så der kan vælges de rigtige produkter til den rigtige løsning. Spørg din leverandør til råds, hvis du er i tvivl. Giv tillige din skilteansvarlige ansvaret for, at husets skilte vedligeholdes og rengøres.

11. Skilte er en investering

Se på skilte som en investering. Ofte kan det oven i købet være en stor investering. Hvis man har behov for hyppig opdatering, er det muligt, at den optimale løsning er skilte med flad-skærme. Da investeringen skal holde i mange år, er det vigtigt at se fremad. Og husk at: "Glæden over den lave pris holder kortere, end ærgrelsen over det ringe produkt".

12. Samarbejdet med leverandøren

En skiltning er en investering, der gerne skulle holde i mange år, og derfor er det oftest et længerevarende samarbejde, der indledes. Så vær omhyggelig, når du vælger leverandør - og husk at stille krav. Se på leverandøren med kritiske øjne. Se på leverandørens referencer, også selv om det ikke giver garanti for kvalitet. Vælg en leverandør, du har tillid til, og se kritisk på de løsningsforslag, der præsenteres.

Før du vælger lys i dine skilte

Lys skal der til, og en meget smuk løsning til facadeskiltning er bogstaver med lys. Den smukkeste løsning er efter min mening det bagudrettede lys, som får bogstaverne til at stå med en lysende kontur - også kaldt "Korona-effekten".

Til denne lyseffekt er der flere teknologier, som alle har sine fordele. Det gælder derfor om at vælge den rigtige løsning til netop dit projekt.

Lysstofrør

Lysstofrør er billige i anskaffelse, og du får "meget lys for pengene". Din lokale elektriker kender arbejdet med lysstofrør, hvilket gør, at servicering kan udføres af ham. Den største ulempe er til gengæld, at rørene kræver meget plads. Er der begrænset plads, eller skal du have lyset indbygget i former og faconer, som rørene ikke kan klare - f.eks. bogstaver, må du vælge en anden teknologi.

Neonrør

Neonrør har stort set samme lysmængde og energiforbrug som lysstofrør. Neon er mere fleksibelt og kan formes og bygges ind i bl.a. bogstaver, men ligesom lysstofrør kræver neonrør plads. Det vil sige, at der kræves bogstaver af en vis højde, bredde og dybde - hvilket muligvis ikke passer til din bygning, dit logo eller dine bogstaver. Investeringen i neon er større end ved lysstofrør, samtidig skal servicering foretages af neonleverandøren. Neon er stadig det rigtige valg ved facader med store logoer eller bogstaver.

LED / Lysdioder

Lysdioder er fremtidens lyskilde til mange ting - heriblandt skilte. I disse år sker en stor teknologisk udvikling; lysdiodernes lysmængde og levetid stiger, mens prisen falder. Som teknologien er nu, vil du dog få mindre lys for pengene, men på trods af dette, har lysdioderne nogle egenskaber, som gør, at det alligevel kan være det rigtige valg til netop dit projekt. Lysdioder kræver meget lidt plads og kan derfor indbygges i selv meget små bogstaver. Lysmængden er tilfredsstillende, når der bruges lysdioder nok. Det skal også nævnes, at der ved lysdioder er en risiko for, at lyset opleves i punkter. Igen er det et spørgsmål om at bruge nok dioder, hvilket selvfølgelig gør investeringen større. Levetiden oplyses at være meget lang, mere end 5 gange længere end f.eks. ved lysstofrør. Men faktorer som f.eks. temperatur, fugt og spændingsvariationer spiller ind på levetiden. Hvis du vælger en løsning med lysdioder, skal du være ophyggelig, når du vælger leverandør, da teknologien er relativ ny og under udvikling. Der kan være stor forskel på to løsninger, som umiddelbart synes ens.

Som tidligere nævnt ligger fremtiden i lysdioder. Dioderne vil fortsat blive kraftigere og få længere levetid, og der vil blive designet nye produkter med lysdioder, som gør det nemmere og billigere at anvende dioder i skilte.

Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige valg for dig, så spørg din skiltemaler, men du bør sikre dig, at det er en skiltemaler, som kender til de forskellige teknologier.


[ Tilbage ]

RELATEREDE EMNER


 

Hele sætning Alle ord
 


© visible 2004 | dansk-reklameguide.dk