ForsideAktuelle tilbudKategori:

Tilbud -

0) { $selsearch = " (subject like '%$search%') OR (tekst like '%$search%')"; } $sql = "WHERE aktiv='1'"; if (strlen($selkat)>0) { $sql .= " && $selkat"; } if (strlen($selsearch)>0) { $sql .= " && ($selsearch) "; } $sql = "SELECT * FROM tilbud " . $sql . " order by dato desc"; $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); /* if($kategori!="Alle"){ $SQL = "select * from tilbud where kategori='$kategori' and aktiv='1' order by subject asc"; }else{ $SQL = "select * from tilbud where aktiv='1' order by subject asc"; } $result = mysql_query($SQL) or die (mysql_error()); */ while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $found++; ?>

",$beskriv); $beskriv = str_replace("]","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{fed}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{/fed}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{kursiv}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{/kursiv}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{center}","
",$beskriv); $beskriv = str_replace("{/center}","
",$beskriv); $beskriv = str_replace("{gennemstreg}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{/gennemstreg}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{understreg}","",$beskriv); $beskriv = str_replace("{/understreg}","",$beskriv); //email eregi("{mail}(.*){/mail}", $beskriv, $match); $data = explode('|', $match[1]); $beskriv = ereg_replace("{mail}(.*){/mail}", "$data[1]", $beskriv); //link eregi("{link}(.*){/link}", $beskriv, $match); $data = explode('|', $match[1]); if(substr($data[0], 0, 7) != "http://") { $data[0] = "http://" . $data[0];} $beskriv = ereg_replace("{link}(.*){/link}", "$data[1]", $beskriv); echo $beskriv.""; ?>
 Pris:
[ Læs mere ]   [ Se profil ]

   
© visible 2004 | dansk-reklameguide.dk