Videncentre
Kategorien "Videncentre" på Visible.dk samler videncentrer fra hele Danmark. Vores overskuelige menu giver et hurtigt overblik over hvilken forskellige videncentre det findes og deres kompetencer. Videncentre kategorien opdateres løbende, så du altid har et værktøj for at finde de videncentre der kan hjælpe dig med din opgave.

Videncentre kategorien indeholder både leverandører af hele løsninger samt del- og underleverandører Vi har fra Visible gjort vores for at videncentrene som kan hjælpe dig, er mere synlige og overskuelige, så du nemmere kan vælge dem som du vil samarbejde med.

Ved at klikke dig ind på et videncenters profil, kan du memt se deres kompetencer og eventuelle tilbud.

Nedenunder finder du listen over de forskellige videncentre hos Visible.dk "; // SLut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $wroot = count_chars($_SERVER["PHP_SELF"]); $wroot = str_repeat("../", ($wroot[ ord("/")]-1)); $kategori = "15"; $subkategori ="250"; if(!$kategori) header("location: /index.php"); require("$wroot"."docs/data.php"); include ("$wroot"."docs/funktioner.php"); ?> Videncentre fra hele Danmark


"1") { echo "
Side ["; for ($i=1;$i<=$pages;$i++) { $newoffset=$limit*($i-1); if ($offset==$newoffset) { print (" $i "); } else { print " $i "; } } echo "]\n
\n"; } ?>  
" class="searchoutput">
"; $getid = $row[id]; echo ""; echo ". $subkategorinavn."; echo ""; }else{ echo ". $subkategorinavn."; } ?>

... [ Læs mere ]
· · ·
Der blev ikke fundet nogen virksomheder"; }?>

"1"){ echo "Side ["; for ($i=1;$i<=$pages;$i++) { $newoffset=$limit*($i-1); if ($offset==$newoffset) { print (" $i "); } else { print " $i"; } } echo "]\n
\n"; } ?>
© visible 2004 | dansk-reklameguide.dk